تفریحی-ورزشی

تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی-تفریحی

تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی

یکی از موارد مهم در رابطه با تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی-تفریحی، اجرا کردن برنامه جامع نگهداری و تعمیر M&R است که با درک نیازهای نگهداری و تعمیر و از طریق یک ارزیابی آغاز می شود.

طبق نتیجه ارزیابی گاها به جای نگهداری، باید تجهیزات را تعمیر یا تعویض کرد که باید طی فرآیند بازرسی انجام پذیرد.

سیستم M&R شامل برنامه ریزی، بودجه، مدیریت انسانی، نظارت ارزیابی می باشد.

فعالیتهای مربوط به اداره و نگهداری اماکن به طور طبیعی 5 تا 15 درصد هزینه نهایی را در بر می گیرد.

برنامه نگهداری و تعمیر اماکن ورزشی

در برخی اماکن ورزشی عمدتا هزینه ای برای تعمیر و نگهداری دیده نمیشود.

اما دانستن این نکته ضروری است که بسیاری از هزینه ها را میتوان کاهش داد، ولی در صورت نبود بودجه و برنامه برای نگهداری مناسب، بسیاری از هزینه ها افزایش می‌یابند.

این برنامه شامل نگهداری مکان و تجهیزات به شکل روزانه و انجام صحیح تعمیرات  مناسب و به هنگام میباشد.

برنامه ریزی

در برنامه ریزی،خط مشی های موجود، راهکارها و استانداردهای ایجاد سیاست های نگهداری تدوین و بازنگری می شود.

به عبارتی، بررسی می‌گردد، چه تجهیزات و امکاناتی در حال حاضر وجود دارد و فعالیت بهینه و ماکزیمم هریک از بخش ها و تجهیزات در این مرحله چگونه است.

فرآیند برنامه ریزی، فعالیتها را به شش گروه دسته بندی میکند:

 • بازرسی و تعویض، تنها در موقع لزوم
 • تعمیرات دوره ای
 • نگهداری پیشگیرانه، برای تجهیزات یا امکاناتی که از استانداردهای از پیش تعیین شده تبعیت کنند
 • نگهداری تفکیکی، مانند زمانی که وسیله ای از کار می افتد
 • پروژه های تعمیراتی، مانند تعویض پنجره شکسته یا تعمیرات عمده
 • انجام فعالیتهای نگهداری روزمره و مربوط به خدمات سرایداری

بودجه بندی

بودجه بندی، دلیل اصلی عدم اجرای طرح ها و برنامه های نگهداری است.

در مرحله بودجه بندی، برنامه‌ها بررسی و اولویت بندی شده و سپس برای تخصیص و تایید بودجه ارائه میشوند. مدیران از راه مقایسه با گذشته، مقایسه با استانداردها، بودجه های قبلی و دیگر روش ها، بودجه نهایی برای تعمیر و نگهداری را تعیین میکنند.

نیروی انسانی

استفاده از نیروی انسانی مناسب و مدیریت و متحد کردن کارکنان لازم برای انجام کارهای مورد نیاز برنامه، یکی از موانع اجرایی عملیات تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی-تفریحی است.

مراحل تدوین برنامه نگهداری و تعمیر اماکن ورزشی-تفریحی:

این مرحله شامل 4 بخش اصلی برنامه ریزی، بودجه بندی، مدیریت منابع انسانی،نظارت و پایش میباشد:

 • تهیه فهرست موجودی و دارایی اماکن
 • تهیه فهرست نیازمندیهای بخشهای مختلف
 • طبقه بندی فعالیتهای ضروری
 • ایجاد استانداردهای مناسب
 • تحلیل کمبودهای اماکن
 • اولویت بندی کارها براساس ضرورت، فعالیت، طبقه یا کمبودها
 • ایجاد برنامه های کوتاه و بلند مدت
 • طبقه بندی همه فعالیتها در برنامه کاری
 • ارائه بودجه پیشنهاد برای هربخش
 • بررسی تأثیر بودجه اصلی بر برنامه و نیر قطع بودجه بر برنامه
 • مقایسه بودجه پیشنهادی با بودجه قبلی
 • سازماندهی تمامی مواد و دارایی ها برای صرفه جویی مالی
 • ارائه راهکار برای حل مشکلات
 • اختصاص بودجه برای حل مشکلات
 • مدیریت قراردادها و فعالیت های پیمانکاری
 • مدیریت و بررسی منابع انسانی
 • ایجاد خطوط مشخص مسئولیت و اختیار
 • به خدمت گرفتن کارکنان دارای قابلیت های فنی و اجرایی لازم
 • آموزش کارکنان برای انجام وظایف و بهبود مهارت ها
 • تأمین نیروهای ناظر و بازرس
 • ایجاد امکان پاسخگویی سریع به بحران ها و تضمین امکان پاسخگویی
 • بررسی امکان یا عدم امکان تعمیر تجهیزات
 • کنترل بودجه و مسائل مالی
 • مدیریت سیستم اطلاعات اماکن و بایگانی مناسب اسناد
 • به کارگیری برنامه کنترل کیفیت
 • اداره کردن برنامه ارتباطی با مستأجران و پیمانکاران بهره بردار
 • هماهنگی فعالیت ها با واحدهای مربوط
 • ارزیابی کیفیت پیش و پس از تعمیر تجهیزات
 • مقایسه و تحلیل نتایج با داده های قبلی
 • بررسی بازخورد مشتریان و مستأجران
 • ارزیابی عملکرد کارکنان براساس استانداردهای تعیین شده

ارزیابی نگهداری

ارزیابی برنامه به ایجاد یک برنامه کاری منسجم کمک میکنند و مشخص میکند چه بخشهایی نیاز به بهبود دارد، چه اقدامات اصلاحی مشکلات احتمالی را برطرف میکند و چگونه باید بر نتایج اقدام احتمالی نظارت کنیم.

عمدتا پس از ایجاد طرح، شاخصهای ارزیابی تعریف و سازماندهی می شوند.

یکی از اجزای اصلی هر سیستم ارزیابی نگهداری، اندازه گیری مقدار بهره وری است.

بهره وری شامل: سودمندی (زمان صرف شده برای پروژه های مفروض تا چه حد سودمند بوده است)، کارایی و عملکرد (آیا کارکنان به خوبی کار می کنند؟)، کیفیت کار (آیا کار رضایت بخش است؟) و اولویت (آیا زمان بر روی پروژه های درستی صرف شده است؟)

گروه نگهداری از اماکن ورزشی

گروه نگهداری عمدتا مسئول فعالیت های زیر است:

 • نگهداری پیشگیرانه و روزمره (روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه)
 • نوسازی جزیی مانند رنگ امیزی برخی قسمت ها یا تعمیرات جزیی
 • سفارش دهی، فرآوری، انبارداری، بخش های رفاهی، ابداعات و تولیدات
 • ثبت و آرشیو مناسب امور مربوط به نگهداری و فعالیتهای انجام شده

نگهداری پایه

نگهداری اماکن تنها برنامه ریزی، بودجه بندی و ارزیابی  نمیباشد. در بعضی قسمت ها باید کارهایی انجام شود و افراد فنی و تکنسین ها از کاری که باید انجام گیرد و منابع، مواد و ابزارهای آن آگاه باشند. این موارد و بازدیدهای دوره ای شامل وسایل و تجهیزات ورزشی، تاسیسات مکانیکی، سیستمهای برق و الکترونیک، عایقهای سقف و دیوار، کفپوش و دیوار پوش ورزشی و همچنین آیتمهای معماری داخلی و نما میباشد.

تعمیر و نگهداری وسایل و تجهیزات ورزشی

تعمیر وسایل و تجهیزات ورزشی

نگهداری و تعمیرات کفپوش ورزشی:

از مهمتری موارد برای نگهداری، نگهداری از کفپوش میباشد.

مراحل نگهداری کفپوش سالن شامل:

 • خطوط رنگی زمین با استفاده از دستگاه رنگ بردار اصلاح می شود
 • ساب زدن کفپوش از انتهای زمین با دستگاه ساب زن و برداشت رویه کفپوش قدیمی
 • پس از جدا شدن رویه قدیمی از کفپوش، ساب دوم با استفاده از ماشین تک برس و به وسیله یک برس سیمی فولادی انجام می گیرد
 • کفپوش های قدیمی به طور کامل جارو و امحا میشود.کفپوش در راستای درز تخته های کف جارو می شود
 • با نصب سمباده نرم پشمی شماره 80 بر روی ماشین تک برس سیمی،کفپوش را به طور کامل در جهت مخالف تخته کفپوش سمباده می زنیم
 • سمباده زنی سبک کفپوش برای برطرف کردن هر گونه موج با استفاده از سمباده شماره 100 در جهت موافق با تخته های کف انجام می شود
 • کفپوش جارو می شود. از یک جاروبرقی خشک برای رفع ذرات گرد و خاک استفاده می شود.باید توجه داشت گرد و خاکی در بین شکاف ها و اتصالات باقی نماند. در صورت لزوم کفپوش با استفاده از جاروی مرطوب و محلول تمیز کننده چندین بار جارو شود
 • کفپوش باید 24 تا 48 ساعت پس از اینکه اوّلین بتونه مورد استفاده قرار گرفت، خشک نگه داشته شود
 • باید دقت داشت که بتونه به بیرون ذرز نکند. بتونه در بین چوب ها به صورت Uشکل قرار می گیرد.
 • درزگیر باید در طول شب خشک شود، سپس یک سمباده شماره 2 به ماشین کفپوش تک برس وصل می شود.
 • ماشین بر روی کفپوش حرکت کرده و کفپوش را با حوله هایی که به ماده حلال آغشته شده است جارو می کند. کفپوش باید 30 دقیقه پیش از اینکه دوّمین روکش بتونه افزوده شود خشک باشد.
 • پس از خشک شدن دوّمین رویه قبل از به کارگیری رویه نهایی، خط کشی زمین بازی را انجام میدهیم.
 • پس از اضافه شدن خطوط، کفپوش را باید حداقل 30 دقیقه قبل از به کارگیری رویه با مالش پاک کرد
 • رویه با حالتی مشابه بتونه به کار برده می شود: به کارگیری بین تخته ها، صاف کردن و سمباده زنی بین اوّلین و دوّمین رویه، 72ساعت طول می کشد تا رویه نهایی خشک شود
 • کفپوش دست کم تا یک هفته نباید در معرض بار سنگین قرار گیرد

ساختمان های سبز، اماکن ورزشی-تفریحی سبز

مدیر اماکن هنگام ساخت یا بازسازی فضای ورزشی باید بسیاری از موارد را از پیش درنظر بگیرند و به سوی ساختمانهای سبز حرکت کنند.

ملاحظاتی مانند عوامل ایمنی، دوستدار محیط زیست و طول عمر مصالح مورد استفاده در ساختمان، هزینه های عملیات و فرآیندهای ساخت را نیز مورد توجه قرار دهد. فاضلاب خاکستری، نور و روشنایی طبیعی، کم مصرف و یا فلودور سنت، اکوستیک بودن فضا، ضد زلزله و ایمن بودن از دیگر نکات برای داشتن اماکن ورزشی-تفریحی سبز میباشد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *