تعمیرات اماکن ورزشی و سالنهای چند منظوره

تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی-تفریحی​

یکی از موارد مهم در رابطه با تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی-تفریحی، داشتن برنامه جامع نگهداری و تعمیر (M&R) است که با درک نیازهای نگهداری و تعمیر و از طریق یک ارزیابی آغاز می شود.

شرکت کیاسا میتواند برای اجرا برنامه تعمیر و نگهداری از فضاهای ورزشی در کنار شما باشد. 

سیستم M&R شامل برنامه ریزی، بودجه بندی، مدیریت منابع انسانی، نظارت و ارزیابی می باشد که طبق چک لیست و مراحل استاندارد انجام میگیرد.

تدوین برنامه نگهداری و تعمیر اماکن ورزشی

در برنامه ریزی تعمیر و نگهداری،خط مشی های موجود، راهکارها و استانداردهای ایجاد سیاست های نگهداری تدوین و بازنگری می شود.

به عبارتی، بررسی می‌گردد، چه تجهیزات و امکاناتی در حال حاضر وجود دارد و فعالیت بهینه و ماکزیمم هریک از بخش ها و تجهیزات در این مرحله چگونه است.

فرآیند برنامه ریزی و فعالیتهای مربوط به خدمات تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی به شش گروه دسته بندی میشود:

  1. بازرسی و تعویض، تنها در موقع لزوم
  2. تعمیرات دوره ای
  3. نگهداری پیشگیرانه، برای تجهیزات یا امکاناتی که از استانداردهای از پیش تعیین شده تبعیت کنند
  4. نگهداری تفکیکی، مانند زمانی که وسیله ای از کار می افتد
  5. پروژه های تعمیراتی، مانند تعویض پنجره شکسته یا تعمیرات عمده
  6. انجام فعالیتهای نگهداری روزمره و مربوط به خدمات سرایداری

نگهداری پایه اماکن ورزشی-تفریحی

نگهداری اماکن تنها برنامه ریزی، بودجه بندی و ارزیابی نمیباشد. در بعضی قسمت ها باید کارهایی انجام شود و افراد فنی و تکنسین ها از کاری که باید انجام گیرد و منابع، مواد و ابزارهای آن آگاه باشند. این موارد و بازدیدهای دوره ای شامل تاسیسات مکانیکی، سیستمهای برق و الکترونیک، عایقهای سقف و دیوار، کفپوش و دیوار پوش و همچنین آیتمهای معماری داخلی و نما میباشد.

شرکت توسعه صنعت بین الملل کیاسا در امر مشاوره و انجام عملیات تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی-تفریحی همراه شماست.جهت بررسی وضعیت اماکن ورزشی با ما تماس بگیرید.